ALEX POULSEN ARKITEKTER

Alex Poulsen Arkitekter arbejder helhedsorienteret med arkitektopgaver og bygherrerådgivning på højeste niveau. Tegnestuen har mere end 60 års erfaring i at imødekomme ethvert behov for planlægningsmæssig og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygningsopgaver, restaurering og renoveringsopgaver samt bygningsvedligehold og indretning.


Holdning

En stor del af tegnestuens specialviden og særlige kompetencer består i at skabe rammer for mennesker, der i en kortere eller længere periode af deres liv er marginaliserede.
Herstedvester Montageværksted og Bogbinderi

Herstedvester Fængsel danner rammer for omkring ca. 150 indsattes hverdag. Som en del af afsoningen og ...
Læs om projektet


Vognporten - Teglværksmuseet Nivaagaard

Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn har i knap 30 år drevet teglværksmuseet, der formidler ...
Læs om projektet