ALEX POULSEN ARKITEKTER

Alex Poulsen Arkitekter arbejder helhedsorienteret med arkitektopgaver og bygherrerådgivning på højeste niveau. Tegnestuen har mere end 60 års erfaring i at imødekomme ethvert behov for planlægningsmæssig og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygningsopgaver, restaurering og renoveringsopgaver samt bygningsvedligehold og indretning.


Holdning

Tegnestuens holdning til arkitektur er nutidig, med stærk rod i den nordiske arkitekturtradition. Fokus på velfærd, lys, stoflighed og en tilpasning af hver enkelt opgave til de eksisterende omgivelser i rum, form og materialevalg er essentiel.
Byrum under Langebro

Langebro er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og opført i 1954, broen er fredet. Byrum under Langebroer et projekt i ...
Læs om projektet


Ny Anstalt i Nuuk

APA har i et konsortium med Henning Larsen Architects og Niras med GHB landskabsarkitekter, Inuplan, Viborg ...
Læs om projektet