ALEX POULSEN ARKITEKTER

Alex Poulsen Arkitekter arbejder helhedsorienteret med arkitektopgaver og bygherrerådgivning på højeste niveau. Tegnestuen har mere end 60 års erfaring i at imødekomme ethvert behov for planlægningsmæssig og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygningsopgaver, restaurering og renoveringsopgaver samt bygningsvedligehold og indretning.


Holdning

APA har en vision om at være den arkitektvirksomhed i Europa, der gør mest for at forbedre forholdene for marginaliserede medborgere.
Byrum under Langebro

Langebro i København er fredet og er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og opført i 1954. Alex Poulsen Arkitekter har ...
Læs om projektet


Ny Anstalt i Nuuk

APA har i et konsortium med Henning Larsen Architects og Niras med GHB landskabsarkitekter, Inuplan, Viborg ...
Læs om projektet