ALEX POULSEN ARKITEKTER

Alex Poulsen Arkitekter arbejder helhedsorienteret med arkitektopgaver og bygherrerådgivning på højeste niveau. Tegnestuen har mere end 60 års erfaring i at imødekomme ethvert behov for planlægningsmæssig og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygningsopgaver, restaurering og renoveringsopgaver samt bygningsvedligehold og indretning.


Holdning

En stor del af tegnestuens specialviden og særlige kompetencer består i at skabe rammer for mennesker, der i en kortere eller længere periode af deres liv er marginaliserede.
Byrum under Langebro

Langebro er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og opført i 1954, broen er fredet. Byrum under Langebroer et projekt i ...
Læs om projektet


Ny Anstalt i Nuuk

APA har i et konsortium med Henning Larsen Architects og Niras med GHB landskabsarkitekter, Inuplan, Viborg ...
Læs om projektet