ALEX POULSEN ARKITEKTER

Alex Poulsen Arkitekter arbejder helhedsorienteret med arkitektopgaver og bygherrerådgivning på højeste niveau. Tegnestuen har mere end 60 års erfaring i at imødekomme ethvert behov for planlægningsmæssig og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygningsopgaver, restaurering og renoveringsopgaver samt bygningsvedligehold og indretning.


Holdning

Vi ser det som vores absolut fornemmeste opgave, at sikre, at forholdene for forvarede personer samt for de mennesker, som tager sig af dem er så optimale som overhovedet muligt.
Byrum under Langebro

Langebro er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og opført i 1954, broen er fredet. Byrum under Langebroer et projekt i ...
Læs om projektet


Ny Anstalt i Nuuk

APA har i et konsortium med Henning Larsen Architects og Niras med GHB landskabsarkitekter, Inuplan, Viborg ...
Læs om projektet