Om APA

APA blev grundlagt i 1944 af arkitekt MAA Alex Poulsen (1910-1999). Som en af sin tids mest progressive og efterspurgte arkitekter kom hans bygninger til at præge byer og landskabsrum landet over. Alex Poulsen Arkitekter arbejder helhedsorienteret med arkitektopgaver og bygherrerådgivning på højeste niveau. 

Tegnestuen har mere end 60 års erfaring i at imødekomme ethvert behov for planlægningsmæssig og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygningsopgaver, restaurering og renoveringsopgaver samt bygningsvedligehold og indretning.

Arkitektur er formgivning af bygninger, rum eller fysiske strukturer. God arkitektur er for APA baseret på en balance mellem det det æstetiske og det funktionelle, mellem beliggenheden og materialerne.