Herstedvester Montageværksted og Bogbinderi

Tilbage til oversigten


Herstedvester Fængsel danner rammer for omkring ca. 150 indsattes hverdag. Som en del af afsoningen og resocialiseringen af de indsatte har fængslet 5 værksteder, som de indsatte arbejder i hver dag. Fokus i værkstederne er at afdække og udvikle den indsattes kompetencer, både fagligt og socialt, samt give dem færdigheder, der kan inspirere til at tage en faglig uddannelse og få en normal tilværelse efter afsoningen.

I dag ligger montageværkstedet og bogbinderiet i nedslidte bygninger, der ikke er optimalt indrettet til deres formål. Da Montageværkstedet står over for en uundgåelig modernisering og renovering, giver det god mening, både økonomisk og funktionelt at opføre en ny bygning på stedet der kan huse begge værksteder. Den nye bygnings rumprogram tager udgangspunkt i at skabe behagelige, rolige og sikre arbejdspladser for både personale og indsatte. Arbejdsopgaverne optimeres ved at værkstederne udformes til specifikke maskiner samt arbejdsgange, og skaber samtidig et godt og smukt indeklima, til glæde for værkstedets brugere.  

Den færdige bygnings ydre tektonik vil lægge sig i konteksten af de øvrige bygninger, oprindelige som tilkomne, som alle er muret i gule tegl med vinduer og døre i farven grøn umbra. De indre materialer i bygningen vil understrege bygningens industrielle funktion som værksted og vil blive præget af de eksponerede stålgitterspær samt gulvfladerne i beton.

INFO

Udført2017-2018
TotalKan ikke oplyses.
ArealCa. 900 m2
LandDanmark


Bygherre
Direktoratet for Kriminalforsorgen