Vognporten - Teglværksmuseet Nivaagaard

Tilbage til oversigten


Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn har i knap 30 år drevet teglværksmuseet, der formidler historien om Nivaagaard Teglværks Ringovn fra 1870, der er det eneste bevarede eksemplar i Danmark af den tyske ingeniør og opfinder Friedrich Hoffmanns berømte og engang talrige ringovne.

I 2012 fik institutionen som gave overdraget teglværkets gamle vognport med tilhørende grund, da teglværksmuseet i høj grad savner en servicebygning med nødvendige faciliteter til at tjene en række behov for museet og dets gæster. Det er således tanken, at funktioner som billetsalg, information og butik samt toiletter får til huse i vognporten og bygningen skal desuden fungere som opholdsrum for museets gæster, foredragssal, undervisningslokale i forbindelse med skoletjeneste samt mødelokale og depot for den selvejende institution.

Projektet tager arkitektonisk udgangspunkt i enten at bevare eller genetablere det oprindelige. Bygningen vil være i funktion året rundt så hele klimaskærmen isoleres og der etableres tekniske installationer for opvarmning. De karakteristiske træporte vil i det ombyggede hus, fungere som afskærmning og tyverisikring af de store glaspartier bag henholdsvis de eksisterende porte og i den nye åbning mod å-siden.

Bygningen disponeres med et multianvendeligt rum, et HC toilet, et teknikrum samt et stort depotrum. Det store lokale får loft til kip og mod vestgavlen og en bordplade der strækker sig i hele rummets bredde. Denne vil være synlig fra vejen og gennemskinnes af lys fra rummet, når de store træporte er åbne.

INFO

Udført2016-2017.
Areal118 m2
LandDanmark


Bygherre
Teglværksmuseet Nivaagard Teglværks Ringovn