18. maj 2018

Fredensborg Kommunes renoveringspris 2018

Fredensborg kommune har valgt at tildele Alex Poulsen Arkitekter A/S renoveringsprisen 2018 for “Renovering af Vognporten” Teglvæksvej 10 i Nivå.

Diplomet blev overrakt APA ved en reception på Fredensborg Rådhus den 09. maj 2018.

 

APA har gennem de sidste 10 år ydet arkitektrådgivning til Den selvejende institution

Nivaagaard Teglværks Ringovn. Teglværksmuseet har været åbent i 25 år, og formidler

teglværkets historie, den teknologiske, og samfundsmæssige udvikling.

Den eksisterende ringovn er fredet som industribygningsværk. Det er en meget markant

og samtidig meget fin bygning. Gennem de seneste 10 år har tegnestuen blandt

andet udført skitseforslag til udstillingsbygning og aktivering af det omkringliggende

område til brug for fondsansøgninger mm, samt udført transformering af vognporten

og andre mindre genopretningsopgaver.

Projektet Vognporten omfatter en transformering af vognporten, fra utidssvarende

lagerlokale til skolestue og naturformidlingscenter. Huset skal anvendes dels til

undervisnings- og naturformidlings formål for de lokale folkeskolers natur-teknikundervisning

og dels som mødelokale for foreningen. Huset skal kunne fungere året

rundt, og det betyder dels, at hele klimaskærmen skal isoleres, dels at der skal etableres

tekniske installationer for opvarmning, vand, kloak og el. Bygningen disponeres med

et stort åbent skolerum, et bad/toilet samt et lille og et stort depotrum. Der etableres

hems over toilet- og depotrum.

APA har udført totalrådgivning i alle faser af projektet, fra den indledende brugerinvolvering

med programmering, til design af skitseforslag, myndighedsforslag, samt

projektering, udbud og tilsyn under udførelse.