6. oktober 2017

Herstedvester Montageværksted og Bogbinderi under opførelse.

Byggeriet for det nye Montageværksted og Bogbinderi i Herstedvester Fængsel er i gang. Alex Poulsen Arkitekter A/S har sammen med Viborg Ingeniørerne A/S projekteret den nye bygning, der med Adserballe og Knudsen A/S som hovedentreprenør og er ved at tage form på stedet.

Den færdige bygnings ydre tektonik vil lægge sig i konteksten af de øvrige bygninger, oprindelige som tilkomne, som alle er muret i gule tegl med vinduer og døre i farven grøn umbra. De indre materialer i bygningen vil understrege bygningens industrielle funktion som værksted og vil blive præget af de eksponerede stålgitterspær samt gulvfladerne i beton.

Bygningen rumprogram tager udgangspunkt i at skabe behagelige, rolige og sikre arbejdspladser for både personale og indsatte beskæftiget i bygningen.

Vi glæder os meget til at opleve det endelige resultat i foråret 2018.