7. juni 2017

Hovedrenovering af lejlighed med inddragelse af tørreloft og etablering af tagterrasse

APA har, med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma som underrådgiver, forestået skitsering, projektering og byggeledelse på endnu en lejlighedsrenovering for Boligbebyggelsen Løvgaarden A/S. Den nyrenoverede lejlighed består af en nedre etage på 114 m2 og en øvre etage på 52 m2 i det tidligere tørreloft. Der er i forbindelse med inddragelsen af tørreloftet etableret en tagterrasse på 10 m2 med glasfoldevæg, så hele væggen kan slås til side ud mod Frederiksberg Have. Ved inddragelsen af tørreloftet i boligen, er tag samt etagedæk efterisoleret, så det lever op til energi-, brand og lydkrav i gældende bygningsreglement. Der er ligeledes etableret tre mindre tagvinduer samt et stort dobbeltvindue over den nye trappe, der giver lys til begge etageplaner. Se flere billeder fra projektet her.