10. oktober 2017

Nye ansigter på tegnestuen!

APA har travlt og har derfor fået nogle nye ansigter på tegnestuen.

1. august 2017 begyndte Rasmus Bernhard Nielsen, Arkitekt M. Sc. og d. 25. september 2017 startede Frederik Rosenvold, stud. Bygningskonstruktør.

Rasmus projekterer i samarbejde med White Arkitekter den nye bygning Psykiatrien, som skal opføres som en del af Nyt Aalborg Universistetshospital og Frederik vil indtil slutningen af januar arbejde som studentermedhjælper et par dage om ugen hvorefter han vil fortsætte i praktik på tegnestuen henover foråret 2018.

Velkommen til dem begge!