28. september 2017

Psykiatrien ved Nyt Aalborg Universitetshospital

Alex Poulsen Arkitekter projekterer, i samarbejde med White Arkitekter, i øjeblikket Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital, Etape 1, under totalentreprenøren TL Byg A/S.

Psykiatrien placeres i Aalborg Øst i sammenhæng med Nyt Aalborg Universitetshospi­tal. Etape 1 udgør 11.150 m2 nybyggeri. Det samlede psykiatriprojekt er opdelt i 3 etaper, og forventes tilsammen at udgøre ca. 30.000 m2.

Etape 1 omfatter retspsykiatrisk sengeafsnit, retspsykiatrisk ambulatorium med til­hørende kontorfaciliteter, psykiatrisk skadestue, modtagerafsnit, ambulatorium, mo­tionsfaciliteter, terapi/rehabiliteringsfaciliteter, andre behandlingsfaciliteter, samt en forhal med sammenhæng til Nyt Aalborg Universitetshospital.

APA har mange års erfaring med projektering af institutionsbyggeri og projekterer også i dette projekt efter principperne robusthed, fremtidssikring og fleksibilitet. Det er al­tid centralt i APA’s arbejde, at skabe fysiske rammer med både beroligende og velindret­tede faciliteter og funktioner til understøtning af aktivitet og bevægelse.

Dispositions­forslaget er udført af Bygherrerådgiver Friis og Moltke Architects. APA arbejder sam­men med White Arkitekter om udarbejdelse af projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, opfølgning, tilsyn samt IKT.