ET NYT VISIONÆRT SAMLINGSTED

Museets formsprog opstår i stedets mødet mellem industri, natur og kultur. Museet favner stedets naturlige elementer og iscenesætter herved områdets forskelligartet natur - mødet mellem elv, vådmarker og land. Museet opdeles i mindre enheder og tilpasses herved den omkringliggende arkitektur og skala. Herved fremstår museet, med sine mange tage, som en by i byen, alt imens at områdets særlige natur iscenesættes både inde i - og omkring museet. 

Med inspiration i fløtningstømmer iscenesættes overgangen fra natur til industri igennem museets arkitektur. Som et landskabeligt tæppe bevæger museet sig både ned i Glomma, understreger det eksisterende stiforløb og skaber et naturligt møde med landet og de grønne omgivelser.

Bygningen spiller sammen med den umiddelbare kontekst, samtidig med at den markerer sig som et nyt landskabeligt element - med tilføjelse af ny arkitektur i naturlige omgivelser.

Et af hovedgrebene i projektet er at skabe et bindeled mellem land og vand som er integreret i museet og skaber unikke rumligheder, der iscenesætte den eksisterende natur både inde i og udenfor bygningen.  Dette er nået gennem en landskabelig bygningsudformning som både friholder grønne arealer rundt om bygningen, men også inde i og ovenpå bygningen. Dette sker gennem begrønningen af både taget, gårdhaven og grunden omkring bygningen.

ARKITEKTUREN

Den transparente og facetterede facade og bygningsvolumen, skaber visuel sammenhæng mellem ude og inde, vand og land, samtidig med at bygningen kobler elv og landskab – og forbinder bygningen til dens omgivelser uden at forekomme massiv i forhold til de omkringliggende bygningers skala og pladsen foran.

Arkitekturen skabes i mødet mellem museets funktionalitet og historiefortællingen ud i naturen – hvor publikum trækkes ind i bygningen og interagerer med stedets værdier og lokalhistorie.