NY ARREST I SLAGELSE

12.04.2024

Alex Poulsen har siden starten af 2022 været totalrådgivere i forbindelse med brugerinddragelse, byggeprogram og dispositionsforslag for Danmarks nye arresthus, lokaliseret udenfor Slagelse. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen og vores kompetente rådgiverteam bestående af ERIK arkitekter, Viborg Ingeniørerne A/S, Bara Land og Molter Consult.
Vi glæder os til at følge med i den videre udvikling af projektet, som nu overtages af et nyt rådgiverteam, udvalgt af kriminalforsorgen, og vi ønsker i den forbindelse WSP, FRIIS & MOLTKE Architects, JJW ARKITEKTER , SLA og Hollingsworth Pack tillykke med opgaven, og vi håber, at i vil passe godt på projektet.
Vi glæder os til - om nogle år - at fejre det færdige byggeri, som uden tvivl vil blive et vigtigt pejlemærke for en moderne kriminalforsorg. 

NORMALITET OG TRIVSEL 
Ny Arrest i Slagelse, er en lukket institution, med plads til 400 ansatte. Projektet er designet med henblik på at skabe et moderne og fremtidssikret byggeri, som på én og samme tid sikrer et højt sikkerhedsniveau og et godt arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøet er skabt med fokus på at understøtte kontrol, normalisering, og sikkerhed i gennemtænkte designløsninger.
Det er målet, at projektets arkitektur skal bidrage til de bedste betingelser for et mere  humant ophold og resocialisering af de indsatte under varetægt og/eller afsoning. 

FREMTIDSSIKRING
Det har været både bygherres og rådgiverteametets ønske at udvikle løsninger og bygningsstrukturer, som i fremtiden kan tilpasse sig ændrede standarder for forskellige regimer, samt mulighed for fleksibilitet på tværs af sikkerhedsklasser.
Der er derfor i projektet indarbejdet fleksibilitet og multifunktionalitet, hvormed det sikres, at bygningsstrukturer kan transformeres ved nye behov.  

Visualiseringerne er udarbejdet af Alex Poulsen Arkitekter + ERIK Arkitekter.

 

Tak for alt Sten!

03.01.2024

Det er med sorg og vemod, at vi deler den uendeligt triste nyhed om tabet af vores dybt respekterede kollega og ven, Sten Ostenfeld.
Sten har i en periode kæmpet mod sygdom, som viste sig at være uhelbredelig. Sten sov stille ind om morgenen d. 31/12-2023.
 
Sten var ikke blot en dedikeret kollega, men en hjertevarm person, der berigede vores liv og arbejdsmiljø på utallige måder – med humor og med opdragelse, når det var påkrævet. Igennem en hel karriere har Sten arbejdet absolut loyalt for Alex Poulsen Arkitekter A/S og de bygherrer, som tegnestuen har arbejdet sammen med. Stens bidrag har været uvurderligt, og vi er Sten evigt taknemmelige for hans dedikation og professionalisme, som er uden sidestykke.
 
Sten startede sin karriere som arkitekt og bygherrerådgiver hos Alex Poulsen Arkitekter i 1977, og har siden beskæftiget sig med utallige opgaver, hvor sikkerhed og funktionalisme har været nøgleord. Sten har med sin dedikation bidraget til at løfte standarden for fængselsbyggeri, både i Danmark og i udlandet. I Danmark står Enner Mark Fængsel og Storstrøm Fængsel som de mest markante vidnesbyrd om Stens utrættelige arbejde som bygherrerådgiver, hvor Sten aldrig gik af vejen for en diskussion, hvis der var potentiale for at løfte niveauet. 
 
Udover at levere bygherrerådgivning på højeste niveau, har Sten været partner og administrerende direktør for Alex Poulsen Arkitekter. Sten var med til at overtage tegnestuen efter Tom og Ulrik Poulsen, sønner af Alex Poulsen, i år 2008, hvor Sten tiltrådte som partner og administrerende direktør. Sten var administrerende direktør i flere omgange, indtil han i 2016 udtrådte som partner og overlod firmaet til næste generation.
 
Vi – den næste generation – har haft den store fornøjelse at kalde Sten vores læremester og leksikon indenfor bygherrerådgivning, byggeteknik, økonomistyring, fængselsbyggeri og vi kunne blive ved.... Stens generøsitet og villighed til at dele sin viden har været en kilde til inspiration for os alle. Vi må nu tage ved lære af det, Sten har lært os, og huske at videregive vores egne erfaringer til dem, der ønsker at lære – præcis som Sten gjorde for os.
 
Vores tanker går i denne svære tid til Stens nærmeste familie.
Vi deler sorgen over tabet af en exceptionel person, der efterlader sig et uudsletteligt aftryk.
 
Stens bisættelse finder sted d. 8/1-2024 kl. 14.00 fra Skansekirkegårdens Kapel, Skansevej 113, Hillerød.
 
Æret være Stens minde.

STENLÆNGEGÅRD DAGSINSTITUTION

21.12.2023

Alex Poulsen Arkitekter er stolte af at præsentere vores bud på den nye daginstitution der skal opføres i Næstved Kommunes nye bydel, Stenlængegård.
Projektforslaget er et forslag, til konkurrencen udstedt af Næstved Kommune, i efteråret 2023.

DEN LILLE LANDSBY
Projektet er udarbejdet med intentionen om at skabe flere små nærtstående huse, som tilsammen skaber illusionen om en tætbebygget børneby.
Institutionens primære brugere, børn i alderen 0-6 år, imødekommes i den arkitektoniske udformning ved nedbrydelsen af skalaen i bygningsstrukturen. Børnene modtages i opdelte indgangspartier med lav loftshøjde og en let genkendelig rumlighed, formet efter silhuetten af et hus. Skalaforholdet øges gradvist igennem bebyggelsen i følge med rummenes agtede brug, med det store fælles opholdsrum som det mest rummelige område i bygningen.

VELOVERVEJET MATERIALEBRUG
Materialerne til bebyggelsen er udvalgt med henblik på at sikre miljørigtigheden, sikkerheden, totaløkonomien, patineringen, stofligheden og den arkitektoniske karakter af projektet.
For at sikre et fremtidssikret byggeri er der valgt Co2-reducerede mursten og hydraulistisk kalkmørtel, hvilket muliggør genbrug af mursten ved demontering af byggeriet. Generelt er grønne løsninger i højsædet da projektet er udarbejdet med biobaserede isoleringsmaterialer, sedumtage samt lette facader udført i træ. 
Projektets materialer sikrer et robust byggeri, der har referencer i naturens formsprog og udtryk. Med materiale- og farvevalget er det intentionen at skabe en rolig, varm og uformel atmosfære i institutionen, med en høj taktilitet, der er til fordel for både børn og vokse.

Alex Poulsen Arkitekter takker for et spændende og godt samarbejde i konkurrenceteamet, bestående af totalentreprenør Hansen og Andersen A/S, BARA-land og Artelia Denmark.

Læs mere om projektet her: https://www.alexpoulsen.dk/projekter/stenlaengegaard

Visualiseringerne er udarbejdet af Alex Poulsen Arkitekter.

 

NYT LUKKET FÆNGSEL I SDR. OMME - KONTRAKTTILDELING OG BYGGESTART

05.12.2023

Efter ca. tre års planlægning og projektering, er vi hos Alex Poulsen Arkitekter glade for, at byggeriet af det nye fængsel i Sønder Omme er kommet et vigtigt skridt nærmere på at blive til virkelighed, idét Kriminalforsorgen har indgået aftale med KG Hansen om gennemførelse af bygningsentreprisen og med SIKOM Danmark om gennemførelse af sikringsentreprisen.

På nuværende tidspunkt modnes den ca. 18 hektar store byggegrund af anlægsentreprenør Ivan Jakobsen A/S. Byggeriet forventes færdigt i 2025, hvor Kriminalforsorgen kan udvide deres belægskapacitet med 200 nye fængselspladser.

Som totalrådgiver vil vi fortsat følge sagen tæt, og vi ser frem til samarbejdet med entreprenørerne på byggepladsen, hvor vi sammen med Viborg Ingeniørerne og EBR Byggerådgivning vil stå for byggeledelsen på vegne af Kriminalforsorgen.

Vi glæder os over, at vi kan træde ud af 3D-modellerne og med egne øjne kan se, at der begynder at skyde strukturer op af jorden, som skal danne rammerne omkring personalets hverdag og de indsattes liv.

Vi har i projekteringen gjort os umage med at sikre de bedst mulige rammer for ansatte og indsatte, og vi vil i denne fase arbejde hårdt for, at projektets intentioner realiseres.

 

På billedet ses en visualisering af indgangspartiet til det nye lukkede fængsel.

Læs mere om projektet her: https://www.alexpoulsen.dk/projekter/soender_omme_faengsel

Visualiseringen er udarbejdet af Alex Poulsen Arkitekter A/S.

 

 

'HUMANE CORRECTIONS: WHAT MORE CAN WE DO?’

26.10.2023

Alex Poulsen Arkitekter deltager for andet år i træk i den internationale konference ICPA, arrangeret af International Corrections and Prisons Association – som i år afholdes i Antwerpen i Belgien.

Temaet for årets konference: ”Humane Corrections: What more can we do?”, omfavner det presserende spørgsmål om hvordan og hvorvidt vi internationalt kan skabe mere humane og medfølende afsoningsinstitutioner.

Som førende rådgiver indenfor højsikkerhedsarkitektur efter skandinavisk tradition, står temaet os meget nær.  Med vores deltagelse ønsker vi at opsamle inspiration og vidensdele med andre førende eksperter og ildsjæle, indenfor kriminalforsorg i hele verden.

I forbindelse med vores deltagelse, og ønske om at bidrage med vores viden indenfor den humane skandinaviske strafferetsmodel, er sidste års folder publiceret i en opdateret version. Folderen, der i år er publiceret som bog, præsenterer en række udvalgte og konferencerelevante projekter, hvor vi har været rådgivere.

Find publikationen, som er udgivet på engelsk, her: https://www.alexpoulsen.dk/icpa_2023

SPADESTIK SDR. OMME – LUKKET FÆNGSEL

02.10.2023

Gravemaskinernes indtog markerede i dag kulminationen på mere end 3 års intens forberedelse og planlægning af det nye lukkede afsnit i Sdr. Omme Fængsel.

Det nye afsnit vil rumme en kapacitet på 200 indsatte. WOW, det er vildt!

Den første del af byggeriet vil være præget af modning af den ca. 18 hektar store byggegrund. Anlægsentreprisen varetages af Ivan Jakobsen A/S og vi ser frem til samarbejdet. Udbud af selve bygningsentreprisen og sikringsentreprisen pågår fortsat og afgøres i løbet af efteråret.

Når det nye lukkede afsnit bliver taget i brug om et par år, bliver Sdr. Omme fængsel det største fængsel i Danmark målt på kapacitet. Det nye lukkede afsnit tilfører ca. 20.000 kvm byggeri med tilhørende udearealer.

Det nye lukkede afsnit udgør i sig selv et fuldt funktionelt fængsel og omfatter en portbygning med ankomst, besøg sundhedsafsnit og varemodtagelse, tre belægsbygninger, beskæftigelses- og undervisningsbygninger, idræts- og fritidsfaciliteter samt diverse supportfunktioner.

Fængslet er designet ud fra flere parametre, der tilsammen skal sikre en driftsoptimal institution, som tilgodeser både arbejdsmiljø, personalenormering og de indsattes trivsel. Konstruktionsmetoder er fastlagt under nøje hensyntagen til Kriminalforsorgens sikkerhedskrav og krav om at begrænse drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mest muligt.

Bæredygtighedstiltag er implementeret i samarbejde med bygherren, og tager afsæt i den frivillige bæredygtighedsklasse. Der er i den forbindelse arbejdet med en række miljøvenlige tiltag hvoraf svanemærkede materialer, energibesparende anlæg, kontrol af ressourcespild på byggepladsen er særligt nævneværdige.  Derudover er der arbejdet med LCA-beregninger af tre forskellige bygningstypologier, hvilket har ført til, at der – hvor muligt i forhold til sikkerhedskrav – er anvendt materialer med mindre CO2 belastning end alternativerne.

Projektet er udarbejdet af rådgiverteamet bestående af totalrådgiver Alex Poulsen Arkitekter med Viborg Ingeniørerne og BARA-land som underrådgivere, samt COWI/Rambøll som sikringsrådgivere. Udviklingen af projektet er foregået i tæt og værdiskabende samarbejde mellem Kriminalforsorgen og rådgivere.
I samarbejdet har der været stort fokus på at skabe sikre og tidssvarende afsoningsfaciliteter, samtidig med optimale arbejdsforhold for personalet i det smukke hedelandskab omkring det eksisterende åbne fængsel og Omme Å. En særlig tak for samarbejdet går til repræsentanterne fra Sdr. Omme Fængsel.

Partner i Alex Poulsen Arkitekter, Sonia Bom udtaler:

”Vi ser frem til - og håber på - en god proces under udførelsesfasen. Alle byggesager er præget af udfordringer og uforudsete situationer i den alment byggetekniske forstand, men fængselsbyggerier er noget helt særligt, som kræver, at meget specifikke kompetencer og ekspertiser bringes i spil.

Med opgaven har vi styrket vores fremtrædende position indenfor totalrådgivning af komplekse projekter med et højt niveau af sikkerhed og logistik. Vi ser nu frem til at projektet bliver til virkelighed og at vores arkitektur sammen med Hesselholdt & Mejlvangs kunstprojekt kan have en positiv virkning i dagligdagen af både de indsatte og de ansatte.”

På billedet set fra venstre, Karsten Lindberg, Jonas Hviid Mønster, Sonia Bom, Benny Taul Bjerre og Justitsminister Peter Hummelgaard.

Se projektet her: /projekter/soender_omme_faengsel

REJSEGILDE RINGE FÆNGSEL

28.09.2023

Onsdag d. 6. september markeredes en vigtig milepæl i udvidelsen af Ringe Fængsel.

Ringe Fængsel er et helt særligt fængsel, der blev designet af Alex Poulsen Arkitekter i midten af 1970’erne. Fængslet indførte, med sin tidstypiske arkitektur, helt nye rammer for datidens afsoningsprincipper hvilket indebar fællesskab mellem indsatte og relationer mellem fængselspersonalet og indsatte.

Nu, ca. 50 år senere, har vi igen fået muligheden for at sætte vores præg på fængslet, og det er vi stolte af.

Vi har haft fokus på at bevare og fremhæve det arkitektoniske særpræg, som kendetegner Ringe Fængsel, og vi synes selv, at vi er lykkedes med at finde den rigtige balance mellem referencerne til det eksisterende fængsel og nutidige krav til både bygningsdesign og afsoningsforhold.

Projektet er dog langt fra færdigt, der ligger forsat adskillige måneders byggeri foran os, hvor vi sammen skal holde momentum, så vi sikrer at Ringe Fængsel også i de næste 50 år vil tjene samfundet på bedste vis.

 

Alex Poulsen Arkitekter vil gerne benytte lejligheden til at takke Kriminalforsorgens bygherreenhed og brugerne i Ringe Fængsel for et godt og tillidsfuldt samarbejde. Samtidig også en stor tak til vores samarbejdspartnere hos Viborg Ingeniørerne og Molter Consult.

Sidst, men ikke mindst, tak til Guldfeldt for at yde en stor indsats i realiseringen af projektet. 

 

 

SCANDINAVIAN HIGH SECURITY ARCHITECTURE

26.10.2022

Se folder

Alex Poulsen Arkitekter deltager i ICPA Conference 2022 i Orlando, Florida.  ICPA (International Correction & Prisons Association) er et internationalt forum for innovation og nye standarder til humane og effektive strafferetlige politikker og praksisser. Vi har i den anledning udarbejdet en folder om APAs arbejde med moderne fængselsbyggeri og institutioner med særlig høje sikkerhedskrav og kompleksitet.

Alex Poulsen Arkitekter er specialiseret i planlægning af komplicerede bygninger og miljøer med høje sikkerhedskrav. Tegnestuen blev etableret i 1944 og har siden været en anerkendt samarbejdspartner og rådgiver for en lang række offentlige og private institutioner og løser projekter indenfor nybyggeri, ombygninger og renoveringer, både i Danmark og internationalt.

”Planlægning og design af fængsler er vores passion og arv. Vores projekter baseres på skandinaviske afsoningsprincipper og dansk designtradition.”

 

UDBUD I FORBINDELSE MED UDVIDELSE AF RINGE FÆNGSEL

04.02.2022

På vegne af Direktoratet for Kriminalforsorgen har rådgiverteamet netop igangsat udbudsfasen i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Ringe Fængsel. Udbuddet, der gennemføres som et udbud med forhandling, følger i direkte forlængelse af Flerårsaftalen for Kriminalforsorgen, som blev vedtaget i december 2021.

Ringe Fængsel er opført og ibrugtaget i midten af 1970’erne, som et moderne fængsel, både hvad angår arkitektur og afsoningsprincipper. Det udbudte projekt tager udgangspunkt i fængslets eksisterende arkitektur, infrastruktur og bemandingsprincipper, idet der opføres en belægsbygning med en hovedkorridor, hvorfra de enkelte afdelinger udspringer. Samtidig ombygges en række centrale funktioner i det eksisterende fængsel. Samlet set opføres ca. 4.050 kvm nybyggeri i ét plan samt diverse gårdturs- og udearealer. Derudover sker der betydelig ombygning af den eksisterende hovedbygning – primært i administrationsområder og ved andre supportfunktioner, hvilket skal sikre logistik og sikkerhed efter ombygningen.

Projekteringen er sket i tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og rådgiverteamet bestående af Alex Poulsen Arkitekter, Viborg Ingeniørerne og Molter Consult. Hos Kriminalforsorgen er projektet forankret både centralt i bygherreenheden, Koncern Ejendomme, men også lokalt i fængslet, da projektet skal realiseres, mens fængslet holdes i fuld drift.

Lars Rau Brysting, Chef for Koncern Ejendomme udtaler:

”Kriminalforsorgen har, som bygherre, ansvaret for gennemførelsen af en række markante og økonomitunge byggesager, der udspringer af Flerårsaftalen for Kriminalforsorgen. Vi arbejder aktuelt bl.a. med målrettede kapacitetsudvidelser i eksisterende fængsler og arrester, etableringen af 200 nye lukkede pladser i Sdr. Omme Fængsel og etableringen af 400 nye arrestpladser i en ny områdearrest. Kapacitetsudvidelsen i Ringe Fængsel er et vigtigt strategisk initiativ, der bidrager til at fremtidssikre Kriminalforsorgens kapacitet og skabe bedre rammer for varetagelsen af den vigtige samfundsopgave, som personalet løser. Vi ser frem til gennemførelsen af byggesagen i tæt samarbejde med Alex Poulsen Arkitekter.”

Partner og projekteringsleder ved Alex Poulsen Arkitekter, Sonia Bom supplerer med:

”Vi er meget stolte af at APA har fået muligheden for at udvide et af tegnestuens ældre fængselsprojekter fra 70´erne. Fængslet blev dengang designet, som var det en hver anden offentlig bygning i sin samtid, hvilket betød, at man eksperimenterede med at bygge en ny type fængsel: For første gang var der fokus på normalisering af de indsattes liv i fængslerne, indsattes rettigheder og resocialisering.”

Fristen for anmodning om prækvalifikation udløber d. 18.02.2022 og vi håber, at vi vil opleve stor interesse for opgaven.

Visualisering af udvidelse, Alex Poulsen Arkitekter A/S

GENVUNDET RAMMEAFTALE

03.02.2022

ALEX POULSEN ARKITEKTER OG VIBORG INGENIØRERNE HAR GENVUNDET AFTALEN MED KRIMINALFORSORGEN!

Alex Poulsen Arkitekter er totalrådgiver i et landsdækkende team, som foruden Viborg Ingeniørerne, består af ERIK arkitekter, OJ Rådgivende Ingeniører og sikringsspecialist, Molter Consult. Alle virksomheder i teamet har stærke kompetencer og en lang historik inden for byggeri med høje krav til sikkerhed, og har tidligere løst talrige opgaver for netop Kriminalforsorgen.

Aftalen gælder for en fireårig periode med ikrafttræden pr. januar 2022. Derudover har Kriminalforsorgen option på at forlænge aftalen i yderligere 3 år.

Partner og administrerende direktør ved Alex Poulsen Arkitekter, Jonas Hviid Mønster udtaler:

”Kriminalforsorgen og Alex Poulsen Arkitekter har samarbejdet om at udvikle og vedligeholde landets fængsler og arresthuse siden 1955, så glæden og stoltheden over, at samarbejdet nu forsætter, er helt enorm.

Med Flerårsaftalen for Kriminalforsorgen fra december 2021, er der lagt op til, at Kriminalforsorgen i de kommende år skal gennemføre flere større byggeprojekter for at kunne afbøde det pres, der aktuelt er på kapaciteten, personalet og de nuværende fysiske rammer. Med de virksomheder, som indgår i rådgiverteamet, vil Kriminalforsorgen få adgang til tekniske kompetencer og viden om området, som ikke findes hos andre rådgivere.

Alex Poulsen Arkitekter og Viborg Ingeniørerne varetog sammen den netop udløbne rammeaftale, og med udvidelsen af teamet med ERIK arkitekter, OJ Rådgivende Ingeniører og Molter Consult, kan vi nu i højere grad sikre lokal tilstedeværelse i alle landsdele, en robust organisering, samt specialistviden indenfor bæredygtighed, restaurering og ikke mindst sikkerhed og sikringsteknik.”

Tegnestuen glæder sig over at forsætte samarbejdet med Kriminalforsorgen!

Foto: Jyderup Kvindefængsel, Danmarks første kvindefængsel blev ibrugtaget i oktober 2021. 

VI SØGER PROJEKTLEDER

27.01.2022

APA er i rivende udvikling og står overfor flere nye spændende opgaver i 2022. Vi søger derfor en alsidig og erfaren projektleder til vores tegnestue. 

Læs den fulde stillingsbeskrivelse under vores jobfane:

https://www.alexpoulsen.dk/jobs/projektleder

Vi glæder os til at høre fra dig!

NYT LUKKET FÆNGSEL MED 200 PLADSER I SDR. OMME

04.01.2022

RÅDGIVERTEAM FUNDET TIL NYT LUKKET FÆNGSEL MED 200 PLADSER I SDR. OMME.

Det er i den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen blevet besluttet, at der skal opføres et helt nyt lukket fængsel med 200 pladser i tilknytning til det eksisterende åbne fængsel i Sdr. Omme. Rådgiverteamet består af totalrådgiver, Alex Poulsen Arkitekter samt Viborg Ingeniørerne, der forestår alle ingeniørdiscipliner med undtagelse af sikringsinstallationer, der projekteres af et joint venture mellem Rambøll & Cowi. Teamet har i det forgangne år arbejdet med udfærdigelse af byggeprogram i tæt og godt samarbejde med dels projektleder fra Kriminalforsorgen og dels et meget engageret leder- og brugerteam fra Sdr. Omme fængsel. Ved programmeringen har der været stor fokus på at skabe sikre og tidssvarende afsoningsfaciliteter, samtidig med gode arbejdsforhold for fængselsbetjente i det smukke hedelandskab omkring det eksisterende fængsel og Omme Å. Adm. direktør ved Alex Poulsen Arkitekter,

Jonas Hviid Mønster udtaler: ”I forbindelse med programfasen har vi oplevet et enormt engagement fra fængslets side og en stolthed over, at netop deres institution nu skal udvides med et lukket afsnit. Fængslet har i dag en særlig kultur med fokus på beskæftigelse og uddannelse, så det har været en vigtig del af programfasen at kunne prioritere disse elementer sammen med sikkerhed og gode fysiske rammer for indsatte og ansatte. Vi glæder os til at forsætte samarbejdet med alle involverede og til at tage hul på næste fase, hvor vi skal klarlægge den endelige disponering og udvikle det arkitektoniske koncept.” 

Rådgiverteamet Alex Poulsen Arkitekter og Viborg Ingeniørerne har varetaget rammeaftale for Kriminalforsorgen siden 2015, og har derfor indgående kendskab til funktion og udførelse af bygninger, hvor sikkerhed er afgørende. 

Pressemeddelelse

26.03.2021

En tegnestue i transformation 
Alex Poulsen Arkitekter har, med respekt for virksomhedens lange historie, gennemgået en markant transformation, som understøtter de strategiske ambitioner og vækstmål, som den nye partnerkreds har sat. Som led i denne markante transformation har APA gennemgået et løbende generationsskifte, som nu er helt på plads. Partnerkredsen udgøres nu af de fire partnere, Rasmus Bernhard Nielsen, Sonia Bom, Jonas Hviid Mønster som administrerende direktør og nyeste tilkomne, Elizabeth Hjortborg, som vil fungere som Tegnestueleder.  
“Vi har som ledergruppe hele tiden passet utroligt godt sammen, og nu hvor jeg også er trådt ind i partnergruppen, føler jeg, at jeg er landet i verdens bedste 4-kløver”, siger Elizabeth Hjortborg. 
 
Partnergruppen udgør derfor nu et perfekt match af kreative, tekniske og administrative kompetencer, og partnerne stræber fortsat efter at være en af Skandinaviens førende arkitektfaglige rådgivere inden for det mere komplicerede byggeri, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed, flow og optimering af arbejdsprocesser.  læs mere her

AIRE åbner i København

06.09.2020

AIRE Ancient Baths er nu åbent for offentligheden!

Vi er glade for at have nået den vigtigste milepæl i dette projekt: Det første af AIREs wellness bade i Danmark er åbnet i hjertet af Carlsberg byen og den historiske bygning Maltmagasinet.

Sammen med AIREs projektteam har APA været en del af den meget komplekse byggeproces i form af udgravning, ny fundering, omdannelse og renovering af bygningens kælder for at kunne huse de eksklusive spa – og wellness oplevelser fra AIRE.

Teamet:

Klientrådgivning, designledelse og konstruktionsstyring: Alex Poulsen Arkitekter og R + arkitekter

Bevarelse af design og rådgivning / kulturarv: Arkitema Architects

Ingeniørkonstruktioner & MEP: Wissenberg A / S

Ingeniørens swimmingpoolteknik: IDP Ingeniería, Medio ambiente y Arquitectura Engineering & Teknologisk Institut

 

Campus Emdrup

07.07.2020

Hansen og & Andersen har sammen med APA og Wissenberg,  vundet et totalentrepriseudbud for BYGST, der omfatter ombygning af bygning X på Aarhus Universitet Campus Emdup.

Teamet vil transformere den nuværende bygning X fra en transithal, hvor de studerende i dag ikke opholder sig, til "Spisestedet"  - et område som i fremtiden vil blive et centralt placeret kantineområde med mulighed for både ophold, snak og fordybelse. Via en siddetrappe i en ny tilbygning forbindes Spisestedet til "Mødestedet" i bygning A.

Mødestedet vil også ombygges, hvor der blandt andet skabes bedre sammenhæng til den eksisterende aula i bygning A, hvilket også understøtter Bygning X som naturligt og kommende midtpunkt i Campus Emdrup.

Projektet forventes færdigt omkring årsskiftet 2021/2022. 

Vi bruger sommeren til at komme godt i gang med opgaven, og vi glæder os til igen at arbejde sammen med BYGST, Hansen & Andersen samt Wissenberg.

God sommer.

 

Stablen

16.06.2020

Horsens kommune har valgt Alex Poulsen Arkitekter i samarbejde med Circular Transition og Norconsult, som ét af de 5 teams, som skal afgive tilbud på totalrådgivningen til det bæredygtige multihus ”Stablen”.

I bygningen skal der blandt andet indrettes undervisningslokaler til børn, en genbrugsbutik, et genbrugsbyggemarked og en såkaldt reparationscafé for borgerne. 

Stablen skal stå som et fyrtårn inden for byggeri af genbrugsmaterialer og cirkulær økonomi, med fokus på genbrug af byggematerialer

Det færdige byggeri skal danne lærerige og inspirerende rammer for talrige aktiviteter, hvor borgene vil kunne prøve kræfter med at upcycle egne materialer.

 

Parallelopdrag for Vridsløselille Fængsel

12.06.2020

APA skal sammen med SNA, MASU Planning og MOE give et bud på en transformation og ny masterplan for Vridsløselille Fængsel.

Vridsløselille Fængsel i Albertslund - det ikoniske gamle fængsel kendt fra Olsen Banden-filmene – står over for en omfattende transformation, der kommer til at åbne det gamle fængsel op og blive en integreret del af Albertslund centrum.
Masterplanen skal tænkes omhyggelig og vurderes ud fra den cirkulærøkonomiske tankegang, hvor genanvendelse af en eksisterende bygningsmasse vil skabe økonomisk, historisk og miljømæssig merværdi.
Vridsløselille er et vigtigt byudviklingsområde centralt i Albertslund, og fængslets fremtidige transformation spiller en meget vigtig rolle i kommunens identitet.

Albertslund Kommune og Freja ejendomme A/S har initieret byudviklingen af det ca.160.000 m2 store område og har valgt Alex Poulsen Arkitekter A/S i samarbejde med Schauman & Nordgren Architects, MASU PLANNING og MOE A/S, som ét af fem teams til et parallelopdrag, der bedømmes og offentliggøres den 18. september.

Vi glæder os til den visionære og meget spændende proces.

https://freja.biz/news/nu-igangsaettes-udviklingen-af-vridsloeselille-faengsel

 

Ny rammeaftale vedr. Thule Air Base, Grønland

26.05.2020

APA har sammen med Hollingsworth Pack og  Norconsult A/S vundet en 5-årig rammeaftale for U.S Department of the Air Force.

Rammeaftalen omfatter vedligehold og modernisering af Thule Air Base.

APA har en lang og traditionsrig forbindelse til Grønland indenfor forskellige typer af byggeri, herunder diverse offentlige institutioner og har med denne nye aftale fået muligheden for endnu en gang at repræsentere tegnestuen på Grønland.

Vi glæder os til samarbejdet.

 

Rejsegilde på Steno Diabetes Center Copenhagen

13.02.2020

30. Januar 2020 blev flagene hejst for rejsegildet på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Steno Diabetes Center Copenhagen, der opføres af Region Hovedstaden i tilknytning til Herlev Hospital med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Rejsegildet blev traditionen tro fejret med taler af projektchef Anette Madsen og en repræsentant for entreprenørerne samt de obligatoriske pølser.

Der er pt. beskæftiget omkring 100 håndværkere på byggeriet, der skal stå indflytningsklart i begyndelsen af 2021 som opfyldelsen af en vision om etablering af et internationalt førende center inden for forskning, forebyggelse og behandling af diabetes .

APA har siden 2016 været bygherrerådgiver på projektet i samarbejde med NIRAS.

 

APA og MOE har udarbejdet et idéoplæg og anvendelseskatalog for transformation af det tidligere Vridsløselille Statsfængsel

06.01.2020

I forbindelse med lukningen af Vridsløselille har Freja Ejendomme og Albertslund Kommune indgået et samarbejde om planlægning af
den fremtidige anvendelse af hele fængslets grund, ved en gennemtænkning af det nuværende lukkede areal og ikoniske bygninger.
 
APA har gennem flere årtier være tilknyttet Vridsløselille som rådgiver i de forskellige ombygninger, der er foretaget i fængslet.
 
APA har haft til opgave at nærstudere den eksisterende bygningsmasse, for at få belyst potentialer af ejendommen, hvor en transformation og ombygning kan danne grundlag for nye anvendelsesmuligheder af de historiske bygninger.
 

Læs mere her

Jyderup - Nyt Kvindefængsel

11.09.2019

APA er totalrådgiver på Danmarks første kvindefængsel.

Jyderup Fængsel bygges om til et kvindefængsel. Byggeriet opstartes i starten af 2020 og projektet er netop sendt i udbud. Den grundlæggende tanke bag at omdanne Jyderup Fængsel til et kvindefængsel, handler især om at skabe trygge rammer under afsoning for de kvindelige indsatte. Kvindelige afsonere og arrestanter er i dag enten indsat på samme afdelinger som de mandlige indsatte eller afsoner på særskilte kvindeafdelinger i institutioner med indsatte af begge køn. Dette medfører en risiko for, at det traditionelle fængsel kan kompromittere kvindernes sikkerhed. Derfor er modernisering og fremtidssikring af afsoning for kvindelige indsatte et af fokusområderne i Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2018-2021. Kvindefængsler er normal praksis i vores nabolande Norge, Sverige og Tyskland.

Læs mere her

 

Alex Poulsen Arkitekter er lejerrådgiver i forbindelse med Nykredits nye hovedsæde i Nordhavn

02.09.2019

APA har i samarbejde med NIRAS ydet lejerrådgivning i forbindelse med udvælgelse og udvikling af det projekt, der bliver Nykredits kommende hovedsæde på Holm 8 i Nordhavnen.

APA har sammen med NIRAS bistået Nykredit i vurdering af indkommende forslag fra de pensionskasser, som har fået mulighed for at byde på opgaven. APA har ydet lejerrådgivning i den videre proces, hvor projektet er blevet yderligere bearbejdet af det vindende team bestående af PLH Arkitekter og AP Pension.

APA bistår endvidere Nykredit som rådgiver frem til hovedprojektfasen, og VITA Ingeniører ApS bistår med ingeniørrådgivning.

Projektet omfatter udviklingen af et større byggefelt på Holm 8, som vil indeholde Nykredits domicil på 25.000 m2 med plads til 1650 arbejdspladser, et flerbrugerhus, et nyt hovedsæde for AP Pension samt en parkeringskælder i området. Bygningernes samlede areal er 50.000 m2.

 

Arkitekt Sten Ostenfeld fylder 70 år i dag

07.08.2019

Sten Ulrik Ostenfeld blev uddannet Arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole i 1977. Han har med sine mere end 40 år som arkitekt hos Alex Poulsen Arkitekter (APA) været en uvurderlig medarbejder og partner og er meget vellidt blandt kolleger og samarbejdspartnere. Sten er om nogen firmaets mand – meget loyal og højt respekteret. Han har altid gået til arbejdet med stor iver og entusiasme, og med sin dygtighed og kærlighed til arkitektfaget har han opnået stor anerkendelse i branchen.
Sten har altid lagt faglig stolthed og stor ærekærhed i sit arbejde. Han går meget grundig til værks og er meget detaljebevidst - intet er overladt til tilfældighederne, når Sten har været inde over en opgave.

Administrerende direktør, partner og projektleder
Sten var med til at overtage firmaet efter Tom og Ulrik Poulsen, der var sønner af tegnestuens stifter Arkitekt Alex Poulsen (1910-1999). Sten må betegnes som en ”hjørnesten” i videreførelsen af firmaet. I en lang årrække har han været partner i APA og i flere perioder været administrerende direktør for tegnestuen. Han har hovedsagelig fungeret som projektleder med primære arbejdsområder inden for planlægning, analyse og programmering, bygherrerådgivning samt projektering og byggeleder for offentlige og private bygherrer.
Sten Ostenfeld har gennem årerne bredt været beskæftiget med planlægning og gennemførelse af utallige byggeopgaver for offentlige bygherrer, heriblandt Direktoratet for Kriminalforsorgen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Rigspolitiet, Domstolstyrelsen, kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri.
Som specialist i bygninger med høje krav til sikkerhed har han bl.a. været involveret i følgende projekter: Århus Politigård, Storstrøm Fængsel, Statsfængslet Østjylland, Ny anstalt i Nuuk, Grønland (Konkurrence) og etablering af nye fængsler på Balkan.

Stort tillykke med dagen ønskes fra os alle hos Alex Poulsen Arkitekter!

 

 

Intens Co-Creation workshop i forbindelse med Københavns Lufthavns store udvidelsesprojekt

05.07.2019

Der blev arbejdet flittigt under Co-Creation workshoppen forleden dag i Københavns Lufthavn i forbindelse med den 80.000 m2 store lufthavnsudvidelse. Som bygherrerådgiver på hele udvidelsesprojektet deltager Alex Poulsen Arkitekter i de Co-Creation workshops, hvor vi kan byde ind med vores ekspertise på tværs af hele processen.

Workshoppen er en del af en række workshops, der bliver afholdt i forbindelse med en Co-Creation-strategi for projektering af Lufthavnsudvidelsen. Alle aktuelle parter, som er involverede i projekteringen i den fire milliarder kroner store udvidelse af Københavns Lufthavn, var til stede under workshoppen. Arbejdsgruppen som består af bygherre, brugere, entreprenør, ingeniør, arkitekt og bygherrerådgiver fik på relativt få timer identificeret nøgleemner i dispositionsforslagsfasen og prioriteret disse i samarbejde. Det tætte samarbejde i gruppen tjener det formål at opnå et fælles ejerskab og forståelse for processen, herunder de respektive parters bindinger, hvilket kan blive overset i en traditionel projekteringsproces. Co-Creation strategien er til stor nytte i målet om, at få udvidelsen af en international lufthavn i verdensklasse til at fungere optimalt.

”Det er en meget kompliceret og omfangsrig proces, som vi skal igennem for at nå det endelige mål med, at CPH bliver i stand til at håndtere op mod 40 millioner passagerer årligt. Men alle arbejder intenst på at opnå det ønskede resultat. Vi er alle meget glade for det gode samarbejde, som vi har i gruppen, og stemningen på alle vores effektive Co-Creation møder er altid helt i top.”  siger Jonas Hviid Mønster, partner i Alex Poulsen Arkitekter og bygherrerådgiver for CPH på T3 Airside – og tilføjer

”Det er ikke kun en stor fornøjelse, at alt glider relativt gnidningsløst på vores Co-Creation workshops, men det er i høj grad også til stor gavn for det tilsigtede mål - intentionen om at skabe en lufthavn, hvor den gode passageroplevelse, flow, sikkerhed, nærhed og en behagelig atmosfære er i højsædet.”

Læs mere om lufthavnsudvidelsen her

 

 

Realdania har udvalgt Alex Poulsen Arkitekter og Schauman & Nordgren Architects som rådgivere for frivilligt ledede ildsjæleprojekter

24.06.2019

Schauman & Nordgren Architects og Alex Poulsen Arkitekter – SNA APA skal være med til at styrke projekternes arkitektoniske kvalitet og hjælpe de frivillige ildsjæle i at omsætte deres ideer til konkrete fysiske og holdbare løsninger.

Vi er både glade og stolte over at blive udvalgt af Realdania som rådgivere til frivilligt ledede ildsjæleprojekter. Frivillige iværksættere spiller en meget vigtig rolle både i byudviklingen og i det sociale miljø. Vi er overbeviste om, at de medvirker positivt i udviklingen af vores samfund.
Vi glæder os til at bidrage med vores rådgivning i nogle anderledes, kreative og spændende opgaver.

Kampagnen Underværker
Realdanias kampagne Underværker bidrager til at indfri ildsjælenes potentialer ved at sænke barrieren mellem den gode ide og det færdige projekt. Det sker gennem økonomisk støtte til realisering af byggeprojekter, der drives af passionerede ildsjæle, som skaber nye fællesskaber, social sammenhængskraft og livskvalitet i det byggede miljø.

Læs mere her

 

Ny Finger E i Københavns Lufthavn indvies i dag

04.06.2019

I forbindelse med den omfattende udvidelse af Københavns Lufthavn, er Finger E - med et samlet areal på ca. 30.000 m2, anlægssum ca. 400 mio. DDK - nu klar til åbning.  Finger E, som er en udvidelse af gate- og standpladskapaciteten i lufthavnen, er placeret i forlængelse af den nuværende Finger D.

Bygherrerådgivning af APA på en særdeles kompleks opgave

APA har i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet for Finger E ydet en omfattende bygherrerådgivning i samarbejde med NIRAS. Opgaven var særdeles kompleks og omfattede bl.a. udarbejdelse af flowanalyser, illustreret byggeprogram mv. på dispositionsforslagsniveau, samt og gennemførelse af EU-udbud af totalrådgivning med forhandling.

APA har under hele byggeriet fungeret som bygherre- rådgiver, hvor fokus i de projektets senere faser har været rettet imod projektgranskning og sikring af projektets oprindelige intentioner.

”Opgaven var forholdsvis kompleks og bygherrerådgivningsdelen i programfasen var meget omfattende”, siger Jonas Hviid Mønster, partner i Alex Poulsen Arkitekter og fortsætter, ”Vi stod overfor en stor udfordring, og vi er både stolte af det flotte resultat og meget glade for det fantastiske samarbejde, vi har haft løbende i processen med alle parter. Alle i teamet og alle implicerede parter har arbejdet meget intens og med stor entusiasme for at opnå den bedste løsning – både undervejs i processen, og i særdeleshed på længere sigt.”

Læs mere her

 

Ny milliardudvidelse af Københavns Lufthavn

22.05.2019

T3 Airside-projektet er det største og mest komplicerede enkeltstående byggeri i lufthavnens historie.

Projektet har en anlægssum på ca. fire milliarder kroner og er et historisk stort projekt, der gør CPH i stand til at håndtere op mod 40 millioner passagerer årligt. Den 80.000 m2 store lufthavnsudvidelse bliver både spektakulær, enkel og opført i nordisk byggestil.

APA - projektets bygherrerådgiver

Alex Poulsen Arkitekter er bygherrerådgiver på sagen og har i tæt samarbejde med NIRAS stået for det grundlæggende arbejde i form af brugerinvolveringsproces og illustreret byggeprogram herunder skitsering af fremtidig layout og flows. APA har gennemført tilbudsevaluering samt udført præsentationsmaterialer og analyser til CPHs interne beslutningsprocesser. Vilhelm Lauritzen Arkitekter vandt opgaven og er arkitekter på byggeriet i samarbejde med Zeso Architects. COWI er ingeniør og Aarsleff er totalentreprenør.

”Vi har under hele bygherrerådgivningsprocessen haft en intens dialog med CPH og haft fokus på at sikre brugerinput samt identificere, opfylde og indfri bygherres ønsker og behov. På baggrund heraf lykkedes det os gennem en målrettet arbejdsindsats og talrige studier at illustrere en balanceret løsning for arealanvendelse og flow. Udover at skabe et spændende og funktionelt rum har vi lagt vægt på, at bygningen opfylder den tilsigtede kapacitet og fremtidige udvidelsesmuligheder. Det har især været vigtigt for os at sikre den bedst mulige overlevering af værdifuld viden til totalentreprenøren,” siger Jonas Hviid Mønster, partner i Alex Poulsen Arkitekter.

Læs mere her

 

Grundstenen er nu lagt på Steno Diabetes Center Copenhagen

15.05.2019

Den første sten er lagt på Skandinaviens største diabetescenter. Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden er nu i fuld gang med at skabe rammerne for fremtidens ambulatorium for diabetesbehandling og verdens førende miljøer for forskning på området.

Alex Poulsen Arkitekter er bygherrerådgiver på projektet i samarbejde med NIRAS.

”Det er ekstremt spændende og udfordrende at være bygherrerådgiver på Steno Diabetes Center. Vi ser frem til et flot og imødekommende diabeteshospital, hvor både medarbejdere og patienter vil føle sig godt tilpas i de oplevelsesrige omgivelser", siger  Sten Ostenfeld - Arkitekt hos APA

Fakta
Steno Diabetes Center Copenhagen står færdigt i 2020/indflytning 2021.
Ca. 14.000 personer med diabetes bliver  tilknyttet centeret.
Ca. 400 ansatte får deres daglige gang i SDCC