TRIFOLIUM - OMBYGNING AF KONTORER

11.04.2019

Alex Poulsen Arkitekter har for Sjatox ApS netop færdiggjort ombygning og renovering af 250 m2 stort kontorareal i den gamle Trifolium Mælkeforsyning i Københavns Sydhavn.

Kontorområdet er blandt andet blevet fordoblet i areal via et indskudt dæk og blevet moderniseret med en række nye funktioner samt en gennemgribende renovering, herunder vinduesudskiftning, nye overflader på lofter, vægge og gulve samt nye toiletter, bad og køkken.

 

NYT ANSIGT PÅ TEGNESTUEN

01.04.2019

Mette Lode Skovbo er 1.4.2019 startet hos APA.

Mette er Arkitekt MAA og vil blive en del af udviklingen af tegnestuens projekter samt være en stor del af tegnestuens kommunikation udadtil fremover.

NYT MONTAGEVÆRKSTED INDVIET

23.11.2018

I december 2018 blev den nye værkstedsbygning i Herstedvester Fængsel indviet, hvor fængslet havde inviteret til et festligt arrangement for alle involveret i projektet samt de fremtidige brugere af bygningen i form af fængslets personale og indsatte.

APA har som totalrådgiver for Kriminalforsorgen, forestået projektet gennem alle faser, fra den tidlige brugerinvolvering til det endelige byggeri, i samarbejde med underrådgiver Viborg Ingeniørerne A/S. Bygningsarbejderne er udført i hovedentreprise.

Den nye bygning huser fængslets montage- og bogbinderværksted, som beskæftiger de indsatte som en del af resocialiseringen i fængslet, og udgangspunktet for opgaven var at skabe behagelige, rolige og sikre arbejdspladser for værkstedernes personale og indsatte.

Bygningens arkitektur underbygger funktionen som produktionsbygning og er fra indvendigt til udvendigt formet af de processer og arbejdsgange der foregår i forbindelse med montage- og bogbinderarbejdet. Dette underbygges også af materialiteten, som er rå, robust og industriel; med bl.a. blotlagte gitterspær og betongulve.