STENLÆNGEGÅRD DAGINSTITUTION

KONKURRENCEFORSLAG 

I Næstved Kommune spirer et nyt boligområde og i den forbindelse skal der opføres en ny og moderne daginstitution med kapacitet til 120 børn og 38 ansatte.
APA har i samarbejde med totalentreprenør Hansen og Andersen A/S, BARA-land og Artelia Denmark udarbejdet et forslag til den nye daginstitution Stenlængegård, i en projektkonkurrence som var udstedt af Næstved Kommune i efteråret 2023.


I konkurrenceforslaget, for den nye daginstitution, indgår visioner om bæredygtighed, fællesskab og tryghed for både børn og voksne.  
Institutionens primære brugere, børn i alderen 0-6 år, imødekommes i den arkitektoniske udformning ved nedbrydelsen af skalaen i bygningsstrukturen. Børnene modtages i opdelte indgangspartier med lav loftshøjde og en let genkendelig rumlighed, formet efter silhuetten af et hus. Skalaforholdet øges gradvist igennem bebyggelsen i følge med rummenes agtede brug, med det store fælles opholdsrum som det mest rummelige område i bygningen.

MATERIALEMÆSSIG BÆREDYGTIGHED OG DESIGN FOR ADSKILLELSE

Projektet er udarbejdet med intentionen om at skabe flere små nærtstående huse, som tilsammen skaber illusionen om en tætbebygget børneby. Den kompakte bygningsmasse er med til at reducere både det samlede energiforbrug samt CO2-aftryk.


Materialerne til bebyggelsen er udvalgt med henblik på at sikre miljørigtighed, sikkerhed, totaløkonomi, ønskværdig patinering, stoflighed og den arkitektoniske karakter af projektet. De udvalgte materialer sikrer et robust byggeri, der har referencer i naturens formsprog og udtryk. Med materiale- og farvevalget er det intentionen at skabe en rolig, varm og uformel atmosfære i institutionen, med en høj taktilitet, der er til fordel for både børn og vokse.


Daginstitutionens konstruktion opføres som stålrammer i genbrugsstål og kassetteløsninger. Lette facader udføres med træskellet, træbeklædning og glaspartier i genbrugsaluminium, mens de sekundære supportfunktioner som liggehallen og pergola opføres i træ.  Alle facader isoleres med biobaserede isoleringsmaterialer.
Primærfacaderne udføres i LESS mursten, som har de samme egenskaber som en standard mursten - men er reduceret i materialeforbrug og dermed CO2-udledning. LESS-mursten har en CO2-udledning som er ca. 15 % lavere end en standard mursten. Murværket udføres med hydraulisk kalkmørtel, som muliggør at byggeriet kan adskilles efter endt levetid, og mursten kan genanvendes. Denne opbygning af facader og konstruktion sikrer et fremtidsorienteret byggeri der er designet for en let adskillelse efter endt levetid, eller ved en fremtidig udvidelse af byggeriet – dette ved brug af boltede samlinger eller tapsamlinger i træ- og stålkonstruktioner.     
Byggeriet er designet med intentionen om langtidsholdbare løsninger, hvor hele byggeriets levetid er i fokus.

 

Alle visualiseringer er udarbejdet af Alex Poulsen Arkitekter A/S.

 
Stenlængegård