RØDOVRE SKATERHOCKEYHAL
 

Rødovre Skaterhockey hal er et produkt af en proces sammen med Rødovre Kommune, hallens brugere samt Rødovre Kommunes stadsarkitekt. APA har været ”skitserende bygherrerådgiver” på projektet, ift. at stå for koncept, skitsering og projektering frem til myndighedsprojekt, og herefter udbudt i totalentreprise.

Bygningens udformning er skabt ud fra en vision om at skabe en hal, der ikke bare er for brugerne af hallen, men også giver en ny karakter til et ellers anonymt område. Bygningen giver med sine åbninger i facaden mod p-arealet en klar invitation til omgivelserne, der vil sikre indkig og delagtiggørelse af hallens aktivitet til forbipasserende.

Hallen er tænkt opbygget efter gængse principper, der er velkendt for andre kold-haller: Terrændæk i beton, randfundament, stålrammer, der spændes på tværs af længderetningen, underkonstruktion med træ åse mellem stålrammer og yderst en aluminiumsbeklædning som facade.

Det er målet, at der ved brug af porte kan skabes en åbenhed i facaden - der på de varme dage på året - kan skabe nogle uformelle opholdszoner og skabe en kantzone mellem bygningen og dens opgivelser.

Indgangsfacaden er udført i polycarbonatplader, der skaber en åbenhed, men samtidig en afskærmende og translucent effekt.

Skaterhockey Hallen er blot den 2. hal af sin type Danmark.

 

Udført  september 2022.

 

Rødovre Skaterhockeyhal
Stueplan
1.sal / Mezzanin