NY ARREST 

Alex Poulsen har siden starten af 2022 været totalrådgivere i forbindelse med brugerinddragelse, byggeprogram og dispositionsforslag for Danmarks nye arresthus, lokaliseret udenfor Slagelse.

Ny Arrest i Slagelse, er en lukket institution, med plads til 400 indsatte.

Projektet er designet med henblik på at skabe et moderne og fremtidssikret byggeri, som på én og samme tid sikrer et højt sikkerhedsniveau og et godt arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøet er skabt med fokus på at understøtte kontrol, normalisering, og sikkerhed i gennemtænkte designløsninger.
Det er målet, at projektets arkitektur skal bidrage til de bedste betingelser for et mere  humant ophold og resocialisering af de indsatte under varetægt og/eller afsoning. 

Det har været både bygherres og rådgiverteametets ønske at udvikle løsninger og bygningsstrukturer, som i fremtiden kan tilpasse sig ændrede standarder for forskellige regimer, samt mulighed for fleksibilitet på tværs af sikkerhedsklasser.
Der er derfor i projektet indarbejdet fleksibilitet og multifunktionalitet, hvormed det sikres, at bygningsstrukturer kan transformeres ved nye behov.  

Projektet er udviklet i et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen samt vores kompetente rådgiverteam, som består af ERIK Arkitekter, Viborg Ingeniørerne, BaraLand og Molter Consult.  

Visualiseringerne er udarbejdet af Alex Poulsen Arkitekter + ERIK Arkitekter.