RETSPSYKIATRISK CENTER GLOSTRUP

Der er idag stor mangel på aktivitetsmuligheder, både til fysisk og åndelige udfoldelse. Da patienter/indsatte på Retspsykitarisk Center Glostrup er i en sikret kategori som gør, at de ikke uhindret eller uden stort opsyn kan bevæge sig uden for afsnittet, afskæres de fra de øvrige aktivitetstilbud som Glostrup Hospital har. For at imødekomme dette problem og sikre gode, inspirerende og stimulerende udfoldelsesmuligheder etableres et fælles Nyt Aktivitetshus til patienterne i afd. 80 og 81. En hal til badminton, boldspil og andre fælles aktiviter er omdrejningspunktet for projektet, der udover hallen indeholder et rum til træningsmaskiner, et stort lyst opholdsrum med direkte kontakt til det grønne miljø samt kontor, samtale og mødelokale. Projektet forholder sig tro mod den eksisterende arkitektur, dvs. CF. Møllers fine anlæg, hvor alle bygninger er murede huse med facader i gul tegl, flade tage og karakterfulde sternkanter beklædt med kobber. APA var totalrådgiver på projektet i alle faser fra programmering til den endelige aflevering af færdigt byggeri. Program og projekt er udført i tæt dialog og samarbejde med bygherre og brugere, bl.a. via workshops med brugerne i programfasen.

375 m2.

8 mio. DKK.