SØNDER OMME FÆNGSEL

Når det nye lukkede afsnit bliver taget i brug om et par år, bliver Sdr. Omme fængsel det største fængsel i Danmark målt på kapacitet. Det nye lukkede afsnit tilfører ca. 20.000 kvm byggeri med tilhørende udearealer.

Det nye lukkede afsnit udgør i sig selv et fuldt funktionelt fængsel og omfatter en portbygning med ankomst, besøg sundhedsafsnit og varemodtagelse, tre belægsbygninger, beskæftigelses- og undervisningsbygninger, idræts- og fritidsfaciliteter samt diverse supportfunktioner.

Fængslet er designet ud fra flere parametre, der tilsammen skal sikre en driftsoptimal institution, som tilgodeser både arbejdsmiljø, personalenormering og de indsattes trivsel. Konstruktionsmetoder er fastlagt under nøje hensyntagen til Kriminalforsorgens sikkerhedskrav og krav om at begrænse drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mest muligt.

Bæredygtighedstiltag er implementeret i samarbejde med bygherren, og tager afsæt i den frivillige bæredygtighedsklasse. Der er i den forbindelse arbejdet med en række miljøvenlige tiltag hvoraf svanemærkede materialer, energibesparende anlæg, kontrol af ressourcespild på byggepladsen er særligt nævneværdige.  Derudover er der arbejdet med LCA-beregninger af tre forskellige bygningstypologier, hvilket har ført til, at der – hvor muligt i forhold til sikkerhedskrav – er anvendt materialer med mindre CO2 belastning end alternativerne.

Projektet er udarbejdet af rådgiverteamet bestående af totalrådgiver Alex Poulsen Arkitekter med Viborg Ingeniørerne og BARA-land som underrådgivere, samt COWI/Rambøll som sikringsrådgivere.
I samarbejdet har der været stort fokus på at skabe sikre og tidssvarende afsoningsfaciliteter, samtidig med optimale arbejdsforhold for personalet i det smukke hede landskab omkring det eksisterende åbne fængsel og Omme Å. En særlig tak for samarbejdet går til repræsentanterne fra Sdr. Omme Fængsel.