RINGE FÆNGSEL

Ringe Fængsel er Danmarks eneste lukkede fængsel for udvisningsdømte.

Ringe Fængsel blev bygget i midten af ​​1970'erne som et moderne fængsel både i forhold til arkitektur og afsoningsprincipper.

Det oprindelige fængsel er planlagt og tegnet af Alex Poulsen Arkitekter. Den nuværende udvidelse er inspireret af fængslets eksisterende arkitektur, infrastruktur og bemandingsprincipper. En hjørnesten i projektet er en ny belægsbygning, designet med en hovedkorridor, hvorfra de enkelte afdelinger udspringer.

Som led i det igangværende udvidelsesprojekt ombygges centrale funktioner i det eksisterende fængsel, og der opføres nye, sikrede udearealer. Derudover vil den eksisterende hovedbygning blive markant ombygget – primært i administrationsarealer og andre støttefunktioner for at sikre logistik og sikkerhed.

Udover belægsbygningen opføres også en ny værkstedsbygning, der skal sikre beskæftigelsen til de ekstra indsatte.

Dette udvidelsesprojekt vil give kapacitet til op til 100 indsatte, hvilket omtrentligt vil fordoble fængslets kapacitet, når udvidelsen står færdig i 2024.